Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2012

nasty-otter:

If you think about it potatoes don’t really get all that much credit

they’re fucking awesome

this one thing here

can be made into:

different variations of fries

regular,

curly,

waffle.

It can be made into chips

or ruffly 

you can make hashbrowns with it

even a salad

add some fuckin cheese to those potatoes

you can have it sliced and diced

or baked

you can make tater tots

hell you can even eat the skin

or just have little potato nuggets

thank u potatoes

Reposted fromcollahflowah collahflowah viakokoloko kokoloko
charming-ginger
charming-ginger
charming-ginger
9887 dc38
Reposted fromsherlock sherlock
charming-ginger
8437 b6b0 500
Reposted fromredheads redheads
charming-ginger
Twoje życie musi być pełne strasznej samotności, jeśli jedyne co Cię cieszy to niszczenie szczęścia wszystkich wokół. 
— jedyne co mnie cieszy to niszczenie Twojego szczęścia. odbieranie Ci tego, co ty odebrałaś mi.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty

July 10 2012

charming-ginger
5531 d194
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaTrueBlood TrueBlood

July 08 2012

charming-ginger
-jadłeś?
-jadłeś? 
- czy Ty mnie przedrzeźniasz? 
-czy Ty mnie przedrzeźniasz? 
- kocham Cię 
- tak, jadłem

July 04 2012

charming-ginger
- Tęskniłem. Coś mnie ominęło przez ten czas? - spytał stając w jej drzwiach, ze słonecznikiem w dłoni, jednym z najszczerszych uśmiechów na twarzy i blaskiem w oczach identycznym jak jeszcze niedawno temu. 
- Nie - odpowiedziała - nic poza wieloma łzami, kilkoma nieprzespanymi nocami, dresami ubrudzonymi od czekoladowych lodów i mnóstwa beznadziejnych "będzie dobrze", które nagle, teraz, nabierają sensu.
Reposted frommefir mefir viawhyme whyme
charming-ginger
Reposted frombethgadar bethgadar viawhyme whyme
charming-ginger
5027 29c1
Reposted fromsmacznie smacznie viakrolik krolik
charming-ginger
7307 1e95 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakrolik krolik
charming-ginger
charming-ginger
Reposted fromsz sz viakrolik krolik
charming-ginger
charming-ginger
- chcesz się z nim przespać!
- to skurwiel.
- tym bardziej.
— true.
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viacytaty cytaty
charming-ginger
8656 bc7f
Reposted fromnosugaradded nosugaradded viakokoloko kokoloko
charming-ginger
charming-ginger
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viakokoloko kokoloko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl